Предлог закона о измјенама и допунама Закона о избору одборника и посланика

17
1811

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ИЗБОРУ ОДБОРНИКА И ПОСЛАНИКА

Члан 4 став 1 мијења се и гласи:

Одборник, односно посланик бира се у изборној јединици са изборне листе политичке партије (страначка изборна листа), коалиције политичких партија (коалициона изборна листа), групе бирача(изборна листа групе бирача), )листе индивидуалног кандидата) (у даљем тексту: изборна листа).

Члан 24 став 1 мења се и гласи:

Општинску изборну комисију у сталном саставу именује скупштина општине, на предлог радног тијела скупштине општине надлежног за избор и именовања, из реда кандидата које предложеполитичке партије односно коалиционе изборне листе, групе бирача, односно индивидуалне листе које имају одборнике у скупштини општине.

Члан 38 став 1 мијења се и гласи:

Политичке партије регистроване у Црној Гори, посебно или као коалиција, групе бирача као и индивидуални кандидати, предлажу кандидате и кандидата за своју изборну листу, на основу одређеног броја потписа бирача.

Члан 39 став 3 мјењаја се и гласи:

На једној изборној листи може бити најмање 2/3, а највише онолико кандидата колико се бира. На изборној листи индивидуалног кандидата само је један кандидат.

Члан 39 став 5 мијења се И гласи :

Подносилац изборне листе одређује редосљед кандидата на листи по абецедном реду.

Члан 42 мијења се и гласи:

Назив изборне листе одређује се према називу политичке партије која подноси листу.
Ако двије или више политичких партија, група бирача или индивидуалних кандидата поднесу коалициону изборну листу, назив и друга права и обавезе подносилаца коалиционе изборне листе одређују се споразумом који се истовремено са коалиционом изборном листом доставља надлежној изборној комисији.
Уз назив изборне листе групе бирача и индивидуалних кандидата подносилац одређује и ближу ознаку те листе. У назив листе из ст. 1 до 3 овог члана подносилац листе може укључити и име и презиме носилаца те листе, уз њихову писану сагласност.

Члан 73 мијења се и гласи:

Гласачки листић садржи:
1) ознаку изборне јединице;
2) редни број који се ставља испред изборне листе;
3) назив изборних листа према редосљеду утврђеном на збирној изборној листи;
4) презимена и имена кандидата поређаних по абецедном реду.
5) гласа се за једног кандидата или кандидаткињу са изборне листе, заокруживањем редног броја испред имена И презимена кандидата са изборне листе.

Члан 82 став 1 мијењаја се и гласи:

Бирач може гласати само једног кандидата са изборне листе ,па тај укупан збир заокружених кандидата , чини укупан број бирача који су гласали за ту изборну листу.

Члан 82 став 2 мијења се И гласи:

Гласа се заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандида са изборне листе.

Члан 93 мијења се и гласи:

Општинска изборна комисија за избор одборника, а Државна изборна комисија за избор посланика утврђује укупан број гласова који је добила свака изборна листа и утврђује број мандата који припада свакој листи.
Свакој изборној листи припада број мандата сразмјеран броју добијених гласова, у складу са овим законом.
Индивидуала изборна листа може максимално освојити један мандат.

Члан 96 мијења се и гласи:

Мандати које је изборна листа добила додјељују се кандидатима према броју добијених гласова од бирача. Први мандат добија кандидат са највећим бројем добијених гласова бирача, други мандат добија следећи кандидат на изборној листи по добијеном броју гласова бирача и тако редом док се не распореде сви мандати које је освојила изборна листа.

О БР А З Л О Ж Е Њ Е
Оваква предложена рјешења у Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о избору одборника и посланика,остварио би се високи степен демократије као политичке организације, гдје би дошла до изражаја истинска воља народа , односно гдје би се изабрали представници народа по вољи тог народа. За такве изабране одборнике односно посланике могли би са правом рећи да су народни одборници односно народни посланици јер их је народ односно градјанин изабрао.
Предложена рјешења су усаглашена са Уставом Црне Горе, јр би Скупштину Црне Горе чинили посланици који су изабрани непосредно,на основу општег И једнаког бирачког права И тајним гласањем ( што је у складу са медјународним стандардима :
-Универзална декларација о људским правима , Члан 7 :” Сви су градјани пред законом једнаки”….
-У медјународном пакту о градјанским И политичким правима,Члан 2 :” да сваки градјанин учествује у водјењу јавних послова , директно или преко слободно изабраних представника, да градјанин бира И буде биран,праведно, слободно”…
-Протокол 1. Уз Европску конвенцију о заштити људских права И основних слобода:”Високе стране Уговорнице се обавезују да у примереним временским размацима одржавају слободне изборе, са тајним гласањем под условом који обезбједјује слободно изражавање мишљења при избору законодавних тијела.”
Предлогом закона о измјенама И допунама Закона о избору одборника И посланика, испоштован је И Устав Црне Горе као највећи закон, као најопштији закон, са највећом правном снагом из кога извиру И на кога се ослањају сви други закони.
-Предложена рјешења су усаглашена са Уставом Црне Горе, са Чланом 1 : да је Црна Гора заснована на владавини права.”
-Устав Црне Горе ,Члан 2 :” да је носилац суверенитета градјанин, црногорски држављанин”.
-Устав Црне Горе ,Члан 2 ,став 3 :” не може се признати власт која не проистиче из слободно изражене воље градјана н слободним изборима, у складу са законом”.
-Устав Црне Горе,Члан 45 :” бирачко право је опште И једнако , избори су слободни И непосредни а гласање тајно”.
-Устав Црне Горе ,Члан 83 став 1 :”Скупштину чине посланици који се бирају непосредно,на основу општег И једнаког бирачког права И тајним гласањем:”
Тражимо на потребу свеобухватне реформе изборног законодавства, чија рјешења морају бити у складу са медјинародним стандардима И Уставом Црне Горе, а то су прије свега:
-Закон о избору одборника И посланика;
-Закон о избору предсједника државе;
-Закон о бирачком списку.
Након тога неопходно је одмах донијети И слиједеће законе:
-Закон о предсједнику дрћаве;
-Закон о скупштини Црне Горе;
-Закон о Влади Црне Горе;
-Закон о министарсвима Црне Горе.
Градјани Црне Горе хоће у Европу са Европским стандардимја, И поштовањем Устава Црне Горе као навећег закона из кога проистичу сви остали закони.
Поједина рјешења важећег Закона , како техничка тако и лингвистичка треба уподобити рјешењима садржаним у Предлогу за доношење измјена и допуна Закон о избору одборника и посланика.

Подносиоци иницијативе: предсједнички кандидат Василије Миличковић, Партија пензионера – ПИР, Грађанска акција – Будва, независни одборници, невладине организације

17 КОМЕНТАРА

 1. ОВО ЈЕ ПРАВО ПИТАЊЕ. И ПРВИ ДА НЕКО ПОКРЕНЕ ОВА ПИТАЊА КОЈА НАС ВОДЕ СЛОБОДИ, ДА СЕ ГРАЂАНИН ПИТА, ДА ГРАЂАНИН ОДЛУЧУЈЕ, ДА ЛИДЕРИ ПАРТИЈА СЕ РАЗРИЈЕШЕ ВЛАСТИ КОЈЕ ИМАЈУ.
  БРАВО ЗА МИЛИЧКОВИЋА, ПЕ4НЗИОНЕРЕ И ЛЈУДЕ ИЗ БУДВЕ.

 2. Било би потребно прво сучелити опозиционе кандидате ако их буде, па онда сви за тог најболјег. Ко се може из опозиције супроставити Миличковићу.
  Одбрана 100 милиона да се не покраде, па сад ова Закон о непосредном избору одборника и посланика по имену и презимену га довољно препоручује.

 3. Odavno nijesam bolju stvar čuo od PREDLOGA DA SE PRISTUPI IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA. JA BIH PONUDIO SVE LIDERE PARTIJA DA VIDIMO HOĆE LI POTPISATI PREDLOG ŠTO JE MILIČKOVIĆ SA SARADNICIMA URADIO, I VIDJEĆETE NIKO OD LIDE2RA OPOZICIJE TO NEĆE URADITI DA SE ODREKNE MOĆI KOJU JE SAM SEBI PRISVOJIO. OVO SU PRAVE STVARI,DA SE NEPOSRDENO PO IMENU I PREZIMENU GLASAJU ODBORNICI I POSLANICI.

 4. Mili;kovi’ je podnio Kriv.prijavu ybog plja;ke u privatiyaciji EPCG, Mili;kovi’ je otkrio plja;ku oko konsultantskih usluga u A2A u EPCG, i dobio spor, sada spre;ava plja;ku od 100 miliona u RUPV.
  PaRTIAJ PENYIONERA PIR POYIVA SVOJE ;LANOVE DA GLEDAJU REPLIKU U 20 SATI , I SVE ‘E BITI JASNO.

 5. DOVELI STE MILIČKOVIĆU LIDERE PARTIJA U TEŠKA ISKUŠENJA. SVI U PROGRAMIMA IMAJU POŠTOVANJE USTAVA, A ONI GA NAJVIŠE KRŠE. USTAV ZNA SAMO JEDAN BIRAČ JEDAN GLAS. I TAČKA. SAMO GLASANJE ZA KANDIDATA,PO IMENU I PREZIMENU. TO JE EVROPSKA PRAKSA.

 6. Hoće li mladi Bečić podržati ovaj odlični Predlog zakona. Bravo Vasilije i tebi i saradnicima, radite najbolje od svih. Niko ne brani državne interese kao VI, vjerovatno i neznaju koliko Vi, ali vas odlično prate Partija penzioinera,invaslida i restitucije-PIR, i budvani.

 7. NEPŠTO NAJBOLJE ŠTO SAM VIDIO NA PORTALIMA ZADNJIH GODINA. PREDLOG OVOG ZAKONA JE ODLIČAN, MADA TREBA DOSTA ULOŽITI NAPORA DA SE SVE USAGLASI, NIJE TO LAK POSAO, ALI JE IDEJA GENIJALNA. OTVORENE LISTE I GLASANJE PO IMENU KANDIDATA JE NAJVEĆE DOSTIGNUĆE U PRAVIMA I SLOBODAMA ČOVJEKA. OV IM REŠENJIMA SE SUŽAVA MOĆ LIDERA SVIH PARTIJA.

 8. ПРАВА СТВАР,ПРАВИ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА, СТАВИЛИ СТЕ ГРАЂАНИНА КАО СУВЕРЕНОГ НОСИОЦА ВЛАСТИ. ГРАЂАНИН НЕЋЕ БИТИ СЛУГА, РОБ, НИШТАВИЛО, НЕГО ЋЕ ГА СВАКО ПОШПТОВАТИ ЈЕР ОД ЊЕГОВОГ ГЛАСА ЗАВИСИ ОДБОРНИЧКА И ПОСЛАНИЧКА ФУНКЦИЈА.

 9. ОСВИЈЕСТИ СЕ ГРАЂАНИНЕ, ПИТАЈ СЕ ЈАДО СА ТВОЈИМ ГЛАСОМ, НЕМОЈ ДА СИ СТВАР НЕГО ЧОВЈЕК, НОСИЛАЦ ВЛАСТИ. ТО ХОЋЕ МИЛИЧКОВИЋ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ДА ПОСТИГНЕ, ДА СЕ БИРАЈУ ЛИЧНОСТИ-ОТВОРЕНЕ ЛИСТЕ, МНОГИ НЕБИ ВИШЕ БИЛИ ПОСЛАНИЦИ НИТИ ОДБОРННИЦИ.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here