ХИТ ДЕЦЕМБРА “Митар Ковачевић“ тврди да читава популација живи у атмосфери апсолутне деструкције

0
634
Појавни облици ''Митра Ковачевића''

Коментаришући првих стотину дана рада извршне власти у Црној Гори, функ­ци­о­нер Де­мо­крат­ског фрон­та “Митар Ковачевић“ ре­као је РТЦГ-у да је Вла­да од­го­вор­на за те­жак еко­ном­ски и по­ли­тич­ки тре­ну­так у ко­јем се др­жа­ва на­ла­зи.
– Због Мар­ко­ви­ћа и ње­го­вих прет­ход­ни­ка, чи­та­ва по­пу­ла­ци­ја жи­ви у атмосфе­ри ап­со­лут­не деструк­ци­је др­жа­ве. Ова вла­да ни­је ис­пу­ни­ла оно што се од ње оче­ку­је, а што се, уоста­лом, очекује од сва­ке вла­де. Иако је на нелеги­тиман на­чин пре­у­зео да во­ди ову вла­ду, Мар­ко­вић је и од­го­во­ран за оно што се де­ша­ва – ка­зао је “Митар Ковачевић“ за РТЦГ, преноси ДАН.
Он је до­дао да у ДФ-у са­да че­ка­ју ре­ак­ци­је и од­лу­ке остат­ка опо­зи­ци­је.
– Опо­зи­ци­ја је од­го­вор­на за­то што не мо­же да на­ђе за­јед­нич­ки је­зик, да сједне за сто и да збри­ше ова­кву власт – оци­је­нио је “Митар Ковачевић“.

АНАЛИЗА ОВЕ БУДАЛАШТИНЕ

Иако је изјава дата тек првих дана децембра, сасвим је извјесно да ће бити ненадмашена у овом мјесецу, уколико “Митар Ковачевић“ опет не проговори.

Дакле, дефиницији да “чи­та­ва попу­ла­ци­ја жи­ви у атмосфе­ри ап­со­лут­не деструк­ци­је др­жа­ве“ нико не може ништа да приговори искључиво зато што нико нормалан не може ни да је разумије. Уколико би читава популација живјела у атмосфери апсолутне деструкције, па још и државе, то би значило да је “Митар Ковачевић“ припадник Партије природног закона. С обзиром да се његова комплетна коалиција незаустављиво приближава цензусу, могуће да “Митар Ковачевић“ заправо говори истину коју мало ко разумије!

За реченицу: “Ова вла­да ни­је ис­пу­ни­ла оно што се од ње оче­ку­је, а што се, уоста­лом, очекује од сва­ке вла­де“, сваки ученик седмог разреда Основне школе морао би бити кажњен јединицом. Или минусом у дневнику, уколико има среће да је овакву глупост лупио тек на почетку првог тромјесјечја. Не због котрљајућег плеоназма, него зато што ђачић “Митар Ковачевић“ није објаснио шта се очекује од ове, а “што се уосталом“ очекује од сваке Владе! Или “Митар Ковачевић“ не зна шта се заправо од Владе очекује. Ми, наравно, увијек знамо шта можемо од “Митра Ковачевића“ да очекујемо.

У следећој реченици “Митар Ковачевић“ бенави: “Иако је на нелегити­ман на­чин пре­у­зео да во­ди ову вла­ду, Мар­ко­вић је и од­го­во­ран за оно што се де­ша­ва“. Само мало…

Како ова Влада може бити нелегитимна када јој “Митар Ковачевић“ и друштво с времена на вријеме дају легитимитет у пленарној сали? Како може бити нелегитиман Душко Марковић коме ДФ поставља посланичка питања и насловљава их са “Предсједнику Владе Црне Горе, господину Душку Марковићу“ све са умиљатим питањем “Колико ће бити осуђени лидери ДФ-а?“

Додајмо и да је тешко разумјети слијед и смисао у реченици: “…Мар­ко­вић је и од­го­во­ран за оно што се де­ша­ва“, јер, иако је и то лоше решење, треба да макар стоји: “…Мар­ко­вић је од­го­во­ран и за оно што се де­ша­ва…“.

Даље, Марковић није “преузео“ да води Владу, него је формирао Владу на основу резултата последњих парламентарних избора којима је легитимитет дао и “Митар Ковачевић“ и на основу којих поменути “Митар Ковачевић“ прима посланичку плату. Да би Марковић “преузео“ Владу, морао би се блокирати рад извршне власти у сред Ђукановићевог мандата, па би Мило препустио посао премијера шефу мојковачког клана. То се, ако нас не варају очи, није десило него је Ђукановић заокружио комплетан претходни мандат, све са министром полиције Гораном Даниловићем.

То да је Марковић одговоран, као премијер, за “оно што се дешава“ је ваљда логично као и одговорност “Митра Ковачевића“ зато што је неписмен и што није прочитао ни једну (бројем: 1) књигу у животу. Да није алергичан на књигу прочитао би макар “Доживљаје мачка Тоше“ и схватио како је дотични Тоша, на крају, постао свјестан последица својих “доживљаја“.

Најзад, неписмени “Митар Ковачевић“ кроз реченицу “Опо­зи­ци­ја је од­го­вор­на за­то што не мо­же да на­ђе за­јед­нич­ки је­зик, да сједне за сто и да збри­ше ова­кву власт“, врши опасну фразеолошку банализацију српског језика. Како ће, у равни симболике, он као говорник српског наћи заједнички језик за неким из покрета УРА? Или су српски и црногорски један језик? Подсјетимо се да је, док је “Митар Ковачевић“ био на челу одбора за европске интеграције, црногорски био службени, све са два слова “вишка“…

Хајде још и ово, на крају – ако хоће да буде дио процеса разговора унутар опозиције и ако није дио режима, не може рећи “да сједне“, него ваљда “да сједнемо“, нити да збрише, него “забришемо“ овакву власт. Додуше, власт се не може збрисати за столом, него се може збрисати у временској одредници која наглашава будућност, након договора “за столом“.

Несрећни “Митре Ковачевићу“, магарчино једна неписмена, нађи пречицу и позабави се макар таутологијом.

Потребна су ти два корака.

Први – иди сада на Википедију…

И, други. Јави се Бећиру Вуковићу да ти појасни градиво. Зато што он зна да је идентично или довољно прецизно значење украсти или отуђити голфа двојку Удружењу књижевника Црне Горе.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here